Strona Główna

 

Uprzejmie informujemy, iż czas pracy Sądu Rejonowego w Sopocie zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Sopocie został określony we wszystkie poniedziałki od godz 07:30 do 15:30 – do odwołania.

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w czasie zagrożenia COVID-19
[KLIKNIJ W PONIŻSZY KOMUNIKAT]
KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

logo_sad_rejonowy_sopot

Sąd Rejonowy w Sopocie

Siedziba Sądu:

81-828 Sopot, ul. 1 Maja 10
tel.58 554 98 00

fax: 58 554 98 26

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Sopocie:
miasto Sopot

NIP 585 13 57 414

Regon 000321780-00055 – obowiązujący od dnia 01.04.2018 r.

W Sądzie Rejonowym w Sopocie z dniem 15 lutego 2021 roku zostały wdrożone standardy i procedury obsługi interesanta zgodnie z projektem „Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym (WSOI), którego beneficjentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Głównym celem projektu jest usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w obszarze obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym poprzez wdrożenie standardów obsługi interesanta w aspekcie komunikacyjnym, katalogu usług z kartami usług i powiązanymi z nimi procedurami świadczenia usług.

Wzory pism sądowych (w formie edytowalnej) wraz z kartami informacyjnymi dla interesantów, oraz wszelkie informacje o funkcjonowaniu projektu  znajdą Państwo na stronie https://wsoi.ms.gov.pl/

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Sopocie i Dyrektora Sądu Okręgowego w Gdańsku o wprowadzeniu standardów BOI dla SR Sopot

Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej https://oplaty.ms.gov.pl udostępnia możliwość  elektronicznych płatności celem dokonywania opłat sądowych z wykorzystaniem:

 • znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej (e-znaku)

https://oplaty.ms.gov.pl/znaki-oplaty-sadowej/zakup

 • formy bezgotówkowej (szybki przelew bankowy, karta płatnicza)

https://oplaty.ms.gov.pl/zaplata-do-sprawy

INFORMACJA!

Uprzejmie informujemy, iż w wystawianych przez biegłych, tłumaczy, kuratorów, adwokatów itd w fakturach lub rachunkach za wykonaną pracę na zlecenie Sądu Rejonowego w Sopocie oprócz danych nabywcy: Sąd Rejonowy w Sopocie ul. 1 Maja 10, 81-828 Sopot musi być wskazany jako płatnik:

Sąd Okręgowy w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

NIP 583-24-47-688.

W przypadku, gdy program wykorzystywany przez w/w osoby do wystawiania faktur lub rachunków nie pozwala na zamieszczenie obu danych: nabywcy i płatnika, wymagane jest wskazanie jako nabywcy:

Sąd Okręgowy w Gdańsku,

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk,

NIP 583-24-47-688

natomiast w uwagach zawarcie informacji „na zlecenie Sądu Rejonowego w Sopocie, wydział i sygn. akt sprawy”

Wykaz rachunków Sądu Rejonowego w Sopocie

Bezprowizyjnego dokonywania opłat na rachunki dochodów dla poszczególnych Wydziałów Sądu Rejonowego w Sopocie można dokonywać  za pośrednictwem placówek Poczty Polskiej na poniżej wskazane numery kont bankowych.

Numery rachunków dochodów dla poszczególnych Wydziałów Sądu Rejonowego w Sopocie (Opłaty sądowe, od pozwów, Monitor Sądowy i Gospodarczy, wpisy, grzywny, koszty sądowe, opłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych)obowiązujące od dnia 01.04.2018 r. :

I Wydział Cywilny

NBP O/O Gdańsk 61 1010 0055 1233 0051 0000 0001

II Wydział Karny

NBP O/O Gdańsk 34 1010 0055 1233 0051 0000 0002

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

NBP O/O Gdańsk 07 1010 0055 1233 0051 0000 0003

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

NBP O/O Gdańsk 77 1010 0055 1233 0051 0000 0004

Numer rachunku dla opłat za pokoje gościnneobowiązujący od 01.04.2018 r.

NBP O/O Gdańsk 88 1010 0055 1233 0051 0000 0000

Konto zaliczek

(zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłych, kuratorów, tłumaczy, zaliczka na tzw. „rejestr spadków” – do sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, opłata uzdrowiskowa)

BGK 71 1130 1121 0006 5584 3520 0002 –obowiązujący od dnia 01.04.2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.04.2018 r. ulegają zmianie numery rachunków sum depozytowych. Wpłat sum depozytowych należy dokonywać na poniżej wskazane konta:

1.  PLN – 60 1130 1017 0021 1000 9390 0004

2. USD – 33 1130 1017 0021 1000 9390 0005

3. EUR – 17 1130 1017 0021 1000 9390 0002

4. CHF – 44 1130 1017 0021 1000 9390 0001

5. GBP – 87 1130 1017 0021 1000 9390 0003

Przy dokonywaniu przelewów z zagranicy na wskazane konta znajdujące się w NBP należy w odpowiedniej pozycji podać SWIFT: NBPLPLPW oraz IBAN-PL

Przy dokonywaniu przelewów z zagranicy na wskazane konta znajdujące się w BGK należy w odpowiedniej pozycji podać SWIFT: GOSKLPLPW oraz IBAN-PL

Świadczenia pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:

76 1130 1121 0006 5584 3520 0009 Bank Gospodarstwa Krajowego – obowiązujący od dnia 01.04.2018 r.

 

Godziny urzędowania Sądu:

/Do odwołania godziny urzędowania Sądu w poniedziałki 7:30 – 15:30/

poniedziałek 7:30 – 18:00

wtorek – piątek 7:30 – 15:30

 

BIURO PODAWCZE

Pokój 0.15 (parter)

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

tel.  58 554 98 54

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW 

pokój 0.14 (parter)

e-mail: boi@sopot.sr.gov.pl

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek – piątek 8:00 – 15:00

tel. 58 554 98 00 – 01
fax: 58 554 98 03

Zakres udzielania informacji przez BOI:

Informowanie interesantów o:

 • aktualnym biegu spraw, wokandach wezwaniach i innych pismach sądowych, protokołach z rozpraw i posiedzeń;
 • liście sędziów orzekających w poszczególnych wydziałach sądów;
 • aktualnych siedzibach kancelarii komorników działających na terenie miasta Sopot;
 • sprawach rozpoznawanych przez tutejszy sąd;
 • sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu;
 • sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych;
 • procedurach dotyczących obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu;
 • rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia oraz procedur międzyinstancyjnych;
 • terminach i miejscach rozpraw oraz kierowanie osób wezwanych do właściwych sal rozpraw;
 • prawach i obowiązkach stron postępowania, świadków, oskarżonych i pokrzywdzonych;
 • numerach kont bankowych sądu;
 • instytucjach udzielających bezpłatnych porad prawnych.
 • Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego stawiennictwo na rozprawie, pod warunkiem możliwości zweryfikowania tego faktu w protokole z rozprawy, na podstawie danych zawartych w systemie informatycznym SAWA. W innym przypadku skierowania interesanta do odpowiedniego Sekretariatu Wydziału.

CZYTELNIA AKT

pokój 0.13 (parter)

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek – piątek 8:00  – 15:00

tel. 58 554 98 02

 e-mail: czytelnia@sopot.sr.gov.pl

 • zamawianie akt z Wydziałów: Cywilnego, Karnego i Rodzinnego z wyprzedzeniem minimum jednego dnia roboczego.
 • akta można zamówić e-mailem, telefonicznie, bądź osobiście podczas wizyty w Czytelni
 • Wniosek e-mailowy powinien zawierać sygnaturę akt, dane osoby zamawiającej, oraz jej status w sprawie (powód/pozwany/wnioskodawca/uczestnik/pełnomocnik/obrońca itp) a także kontakt telefoniczny oraz wskazanie proponowanej daty i godziny stawiennictwa w Czytelni.
 Opublikowano przez o 12:14