Strona Główna

 

logo_sad_rejonowy_sopot

Sąd Rejonowy w Sopocie

Siedziba Sądu:

81-828 Sopot, ul. 1 Maja 10
tel.58 554 98 00

fax: 58 554 98 26
e-mail:  sad@sopot.sr.gov.pl

 

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Sopocie:
miasto Sopot

 

NIP 585 13 57 414

Regon 000321974

 

Godziny urzędowania Sądu:

poniedziałek 7:30 – 18:00
wtorek – piątek 7:30 – 15:30

 

KASA SĄDU

Pokój 0.12 (parter)

poniedziałek 9:00 – 17:00
wtorek – piątek 9:00 – 14:30

 

BIURO PODAWCZE

Pokój 0.15 (parter)

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 7:30 – 18:00
wtorek – piątek 7:30 – 15:30

tel.  58 554 98 54

 

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW 

pokój 0.14 (parter)

e-mail: boi@sopot.sr.gov.pl

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 8:00 – 18:00
wtorek – piątek 8:00 – 15:00

tel. 58 554 98 00 – 01
FAX: 58 554 98 03

Zakres udzielania informacji przez BOI:

 1. Informowanie interesantów o:
 • aktualnym biegu spraw, wokandach wezwaniach i innych pismach sądowych, protokołach z rozpraw i posiedzeń;
 • biegłych sądowych wydających opinie z zakresu prawa karnego, cywilnego bądź rodzinnego;
 • liście sędziów orzekających w poszczególnych wydziałach sądów;
 • aktualnych siedzibach kancelarii komorników działających na terenie miasta Sopot;
 • sprawach rozpoznawanych przez tutejszy sąd;
 • sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu;
 • sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych;
 • procedurach dotyczących obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu;
 • rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia oraz procedur międzyinstancyjnych;
 • terminach i miejscach rozpraw oraz kierowanie osób wezwanych do właściwych sal rozpraw;
 • prawach i obowiązkach stron postępowania, świadków, oskarżonych i pokrzywdzonych
 • numerach kont bankowych sądu
 • instytucjach udzielających bezpłatnych porad prawnych
 1. udostępnianie interesantom: formularzy sądowych i wzorów pism sądowych, list kancelarii, adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych;
 2. ustalenie aktualnej siedziby kancelarii adwokackich i lub radcowskich dla stron postępowania sądowego;
 3. podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów;
 4. wydawanie zaświadczenia potwierdzającego stawiennictwo na rozprawie, pod warunkiem możliwości zweryfikowania tego faktu w protokole z rozprawy, na podstawie danych zawartych w systemie informatycznym SAWA. W innym przypadku skierowania interesanta do odpowiedniego Sekretariatu Wydziału;

CZYTELNIA AKT

pokój 0.13 (parter)

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 8:00 – 18:00
wtorek – piątek 8:00 – 15:00

tel. 58 554 98 02

 e-mail: czytelnia@sopot.sr.gov.pl

 • zamawianie akt z Wydziałów: Cywilnego, Karnego i Rodzinnego z wyprzedzeniem minimum jednego dnia roboczego.

 

Znajdziesz nas na facebook:

https://www.facebook.com/S%C4%85d-Rejonowy-w-Sopocie-1505916263023095/

 

 Opublikowano przez o 12:14