Strona Główna

 

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

logo_sad_rejonowy_sopot

Sąd Rejonowy w Sopocie

Siedziba Sądu:

81-828 Sopot, ul. 1 Maja 10
tel.58 554 98 00

fax: 58 554 98 26
e-mail:  sad@sopot.sr.gov.pl

 

NIP 585 13 57 414

Regon 000321974

 

Godziny urzędowania Sądu:

poniedziałek 7:30 – 18:00
wtorek – piątek 7:30 – 15:30

 

KASA SĄDU

Pokój 0.12 (parter)

poniedziałek 9:00 – 17:00
wtorek – piątek 9:00 – 14:30

 

BIURO PODAWCZE

Pokój 0.15 (parter)

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 7:30 – 18:00
wtorek – piątek 7:30 – 15:30

tel.  58 554 98 54

 

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW 

pokój 0.14 (parter)

e-mail: boi@sopot.sr.gov.pl

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 8:00 – 18:00
wtorek – piątek 8:00 – 15:00

tel. 58 554 98 00 – 01
FAX: 58 554 98 03

CZYTELNIA AKT

pokój 0.13 (parter)

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 8:00 – 18:00
wtorek – piątek 8:00 – 15:00

tel. 58 554 98 02

 e-mail: czytelnia@sopot.sr.gov.pl

 

Znajdziesz nas na facebook:

https://www.facebook.com/S%C4%85d-Rejonowy-w-Sopocie-1505916263023095/?ref=settings

Numer rachunku bieżącego dochodów Sądu Rejonowego w Sopocie:

Opłaty sądowe, od pozwów, Monitor Sądowy i Gospodarczy, wpisy, grzywny, koszty sądowe, opłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych, opłata za pobyt w pokojach gościnnych

NBP O/O Gdańsk 64 1010 1140 0064 2222 3100 0000

Konto zaliczek

zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłych, kuratorów, tłumaczy, opłata uzdrowiskowa

NBP O/O Gdańsk 48 1010 1140 0064 2213 9130 0000

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.01.2015 r. ulegają zmianie numery rachunków sum depozytowych. W związku z czym wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych nie będą realizowane w kasie sądu. Wpłat sum depozytowych należy dokonywać na poniżej wskazane konta.

1. PLN – 10 1130 1017 0021 1000 9490 0004

2. USD – 80 1130 1017 0021 1000 9490 0005

3. EUR – 64 1130 1017 0021 1000 9490 0002

4. CHF – 91 1130 1017 0021 1000 9490 0001

5. GBP – 37 1130 1017 0021 1000 9490 0003

Przy dokonywaniu przelewów z zagranicy na wskazane konta znajdujące się w NBP należy w odpowiedniej pozycji podać SWIFT:

NBPLPLPW oraz IBAN-PL

Przy dokonywaniu przelewów z zagranicy na wskazane konta znajdujące się w BGK należy w odpowiedniej pozycji podać SWIFT:

GOSKLPLPW oraz IBAN-PL

 

Elektroniczne postępowanie upominawcze ( e-Sąd )  Strona E-Sądu

W związku z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego z dnia 9 stycznia 2009 roku, z dniem  1 stycznia 2010 r. zostaje wprowadzone elektroniczne postępowanie upominawcze ( art. 505 28 – 50537 k.p.c)

Nowelizacja ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu, obniżenie kosztów postępowania, skrócenie czasu wydania nakazu, a przede wszystkim odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego– to tylko niektóre korzyści jakie niesie za sobą elektroniczne postępowanie upominawcze, czyli tzw. e-Sąd.

 Opublikowano przez o 12:14