Strona Główna

 

Uprzejmie informujemy, iż czas pracy Sądu Rejonowego w Sopocie zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Sopocie został określony we wszystkie poniedziałki od godz 07:30 do 15:30 – do odwołania.

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w czasie zagrożenia COVID-19
[KLIKNIJ W PONIŻSZY KOMUNIKAT]
KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

logo_sad_rejonowy_sopot

Sąd Rejonowy w Sopocie

Siedziba Sądu:

81-828 Sopot, ul. 1 Maja 10
tel.58 554 98 00

fax: 58 554 98 26

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Sopocie:
miasto Sopot

NIP 585 13 57 414

Regon 000321780-00055 – obowiązujący od dnia 01.04.2018 r.

Wykaz rachunków Sądu Rejonowego w Sopocie

Bezprowizyjnego dokonywania opłat na rachunki dochodów dla poszczególnych wydziałów Sądu Rejonowego w Sopocie można dokonywać  za pośrednictwem placówek Poczty Polskiej na poniżej wskazane numery kont bankowych.

Numery rachunków dochodów dla poszczególnych wydziałów Sądu Rejonowego w Sopocie (Opłaty sądowe, od pozwów, Monitor Sądowy i Gospodarczy, wpisy, grzywny, koszty sądowe, opłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych) obowiązujące od dnia 01.04.2018 r. :

I Wydział Cywilny

NBP O/O Gdańsk 61 1010 0055 1233 0051 0000 0001

II Wydział Karny

NBP O/O Gdańsk 34 1010 0055 1233 0051 0000 0002

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

NBP O/O Gdańsk 07 1010 0055 1233 0051 0000 0003

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

NBP O/O Gdańsk 77 1010 0055 1233 0051 0000 0004

Numer rachunku dla opłat za pokoje gościnneobowiązujący od 01.04.2018 r.

NBP O/O Gdańsk 88 1010 0055 1233 0051 0000 0000

Konto zaliczek

(zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłych, kuratorów, tłumaczy, zaliczka na tzw. „rejestr spadków” – do sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, opłata uzdrowiskowa)

BGK 71 1130 1121 0006 5584 3520 0002 – obowiązujący od dnia 01.04.2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.04.2018 r. ulegają zmianie numery rachunków sum depozytowych. Wpłat sum depozytowych należy dokonywać na poniżej wskazane konta:

1.  PLN – 60 1130 1017 0021 1000 9390 0004

2. USD – 33 1130 1017 0021 1000 9390 0005

3. EUR – 17 1130 1017 0021 1000 9390 0002

4. CHF – 44 1130 1017 0021 1000 9390 0001

5. GBP – 87 1130 1017 0021 1000 9390 0003

Przy dokonywaniu przelewów z zagranicy na wskazane konta znajdujące się w NBP należy w odpowiedniej pozycji podać SWIFT:

NBPLPLPW oraz IBAN-PL

Przy dokonywaniu przelewów z zagranicy na wskazane konta znajdujące się w BGK należy w odpowiedniej pozycji podać SWIFT:

GOSKLPLPW oraz IBAN-PL

Świadczenia pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:

76 1130 1121 0006 5584 3520 0009 Bank Gospodarstwa Krajowego – obowiązujący od dnia 01.04.2018 r.

 

Godziny urzędowania Sądu:

/Do odwołania godziny urzędowania Sądu w poniedziałki 7:30 – 15:30/

poniedziałek 7:30 – 18:00

wtorek – piątek 7:30 – 15:30

 

BIURO PODAWCZE

Pokój 0.15 (parter)

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

tel.  58 554 98 54

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW 

pokój 0.14 (parter)

e-mail: boi@sopot.sr.gov.pl

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek – piątek 8:00 – 15:00

tel. 58 554 98 00 – 01
fax: 58 554 98 03

Zakres udzielania informacji przez BOI:

 1. Informowanie interesantów o:
 • aktualnym biegu spraw, wokandach wezwaniach i innych pismach sądowych, protokołach z rozpraw i posiedzeń;
 • biegłych sądowych wydających opinie z zakresu prawa karnego, cywilnego bądź rodzinnego;
 • liście sędziów orzekających w poszczególnych wydziałach sądów;
 • aktualnych siedzibach kancelarii komorników działających na terenie miasta Sopot;
 • sprawach rozpoznawanych przez tutejszy sąd;
 • sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu;
 • sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych;
 • procedurach dotyczących obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu;
 • rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia oraz procedur międzyinstancyjnych;
 • terminach i miejscach rozpraw oraz kierowanie osób wezwanych do właściwych sal rozpraw;
 • prawach i obowiązkach stron postępowania, świadków, oskarżonych i pokrzywdzonych;
 • numerach kont bankowych sądu;
 • instytucjach udzielających bezpłatnych porad prawnych.
  1. Udostępnianie interesantom: formularzy sądowych i wzorów pism sądowych, list kancelarii, adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych.
  1. Ustalenie aktualnej siedziby kancelarii adwokackich i lub radcowskich dla stron postępowania sądowego.
  1. Podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów.
 1. Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego stawiennictwo na rozprawie, pod warunkiem możliwości zweryfikowania tego faktu w protokole z rozprawy, na podstawie danych zawartych w systemie informatycznym SAWA. W innym przypadku skierowania interesanta do odpowiedniego Sekretariatu Wydziału.

CZYTELNIA AKT

pokój 0.13 (parter)

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek – piątek 8:00  – 15:00

tel. 58 554 98 02

 e-mail: czytelnia@sopot.sr.gov.pl

 • zamawianie akt z Wydziałów: Cywilnego, Karnego i Rodzinnego z wyprzedzeniem minimum jednego dnia roboczego.
 Opublikowano przez o 12:14