Sie 042016
 

„Przed Sądem Rejonowym w Sopocie Wydział I Cywilny, pod sygnaturą  akt I Ns 250/16 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Al. Niepodległości 863 w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po  Alfredzie Neuman z domu Siara córce Józefa i Wiktorii, ur. 09 maja 1924 r. w Wośnikach, zm. 25 czerwca 1999 r. w Gdańsku, ostatnio zamieszkałej w Sopocie przy ul. Niepodległości 863A/7. Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

 Opublikowano przez o 15:04