Wrz 082016
 

„Przed Sądem Rejonowym w Sopocie Wydział I Cywilny, pod sygnaturą I Ns 230/15 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Sławomiry Winiarskiej-Mielniczuk o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Klarze Opolskiej z domu Piekut, córce Władysława i Anny, urodzonej 23 listopada 1915 r. w Warszawie, zmarłej dnia 8 marca 2015 r. w Sopocie, ostatnio stale zamieszkałej w Sopocie przy ul. Mickiewicza 49. Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

 Opublikowano przez o 11:20