Gru 012016
 

„Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 514/16 złożono wykaz majątku spadkowego po Tadeuszu Świerczku, zmarłym dnia 2 lipca 2011 roku, nr PESEL 39111403196, ostatnio zamieszkałym pod adresem: ul. Słowackiego 7 m.1, 81-871 Sopot. Sąd poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.””Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 514/16 złożono wykaz majątku spadkowego po Tadeuszu Świerczku, zmarłym dnia 2 lipca 2011 roku, nr PESEL 39111403196, ostatnio zamieszkałym pod adresem: ul. Słowackiego 7 m.1, 81-871 Sopot. Sąd poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

 Opublikowano przez o 12:52