Mar 202017
 

„Przed Sądem Rejonowym w Sopocie, Wydział I Cywilny, pod sygnatura I Ns 360/14 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Jana Soczomskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Bożenie Joannie Włodarczyk z domu Simon, córce Alfonsa Teodora Simon oraz Jadwigi Bojara, urodzonej 6 kwietnia 1961 roku w Sopocie, ostatnio stale zamieszkałej w Sopocie przy ul. Obodrzyców 64, zmarłej dnia 28 lipca 2012 roku w Sopocie. Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili i udowodnili swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu.”

 Opublikowano przez o 09:49