Mar 232017
 

W dniu 1 marca 2017 roku wydano postanowienie nakazujące sporządzenie spisu inwentarza po Marianie Stanisławie Voss zmarłym dnia 25 czerwca 2016 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Sopocie przy ul. Haffnera 34/1, PESEL 24050801596.

 Opublikowano przez o 14:01