Mar 282017
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 14 marca 2017 roku sygn akt I Ns 39/15 zezwolił wnioskodawcom Kazimierze Piesio, Edycie Krawczyk, Tomaszowi Piesio, Danielowi Piesio, Damianowi Piesio, Marcinowi Piesio na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4104 zł (cztery tysiące sto cztery złote) tytułem zwrotu pożyczki zabezpieczonej hipoteką w księdze wieczystej nr S1IG/00019348/6 na rzecz Marii Zofii Morawskiej – która to kwota ma być wydana spadkobiercom Marii Zofii Morawskiej, pod warunkiem przedstawienia przez nich prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź sporządzonego przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia, we wskazanych w tych dokumentach udziałach. Wzywa się spadkobierców Marii Zofii Morawskiej (zmarłej 16 października 2004 roku ostatnio zamieszkałej w Sopocie) do odbioru świadczenia z depozytu.

 Opublikowano przez o 14:50