Kwi 042017
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 13 marca 2017 roku sygn akt I Ns 608/15 zezwolił

  1. wnioskodawcom Marcinowi Romanowi Kulczyk oraz Marcie Marii Kulczyk na złożenie do depozytu sądowego
    a) kwoty 4.000 zł (cztery tysiące złotych) tytułem 2 rat po 2.000 zł (dwa tysiące złotych) każda tytułem zapłaty części ceny przypadającej do dnia 10 sierpnia 2015r. do 10  września 2015 r.
    b) kwoty 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) tytułem dalszego świadczenia płatnego w ratach miesięcznych od 10 października 2015 r. do 10 lutego 2016 r. w wysokości po  2000 zł (dwa tysiące złotych)
    każda z nich

– które to kwoty mają być wydane spadkobiercom Haliny Danuty Szmuda, pod warunkiem przedstawienia przez nich prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź sporządzonego przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia we wskazanych w tych dokumentach udziałach

  1. wnioskodawczyni Monice Richert na złożenie do depozytu sądowego kwoty 9.000 zł (dziewięć tysięcy złotych) – która to kwota ma być wydana spadkobiercom Haliny Danuty Szmuda, pod warunkiem przedstawienia przez nich prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź sporządzonego przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia we wskazanych w tych dokumentach udziałach.

Wzywa się spadkobierców Haliny Danuty Szmuda (zmarłej 02 sierpnia 20015 roku w Sopocie) do odbioru świadczenia z depozytu.

 Opublikowano przez o 12:35