Kwi 192017
 

Kancelaria Komornicza czynna jest dla interesantów w poniedziałki i czwartki w godzinach od 08:00 do 15:30.

Komornik przyjmuje interesantów osobiście w czwartki w godzinach  13:00 – 15:30

Informacje telefoniczne udzielane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 15:00.

Siedziba Kancelarii mieści się przy ulicy Al. Niepodległości 727/3, 81-840 Sopot
tel/fax 58 551-21-08
e-mail : sopot@komornik.pl
http://www.sopot.komornik.pl/
rachunek bankowy PKO BP
38 1020 1853 0000 9502 0014 7538

W związku z art. 8 ust 9 Ustawy o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz 771) zawiadamiam, że zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru.

 Opublikowano przez o 09:04