Maj 092017
 

Na mocy art. 802 k.p.c. ustanowiono kuratora w postępowaniu egzekucyjnym Km 244/15 prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Sopocie Aleksandrę Treder w osobie radcy prawnego Janusza Wolnego dla nieznanych z miejsca pobytu Romana Flisikowskiego nr PESEL 71042601951, urodzonego 26 kwietnia 1971 roku oraz Piotra Flisikowskiego nr PESEL 67071001598 urodzonego 10 lipca 1967 r. ostatnio stale zamieszkałych przy ul. Władysława Jagiełły 11/10 w Sopocie.

 Opublikowano przez o 14:40