Maj 162017
 

Na mocy art. 802 k.p.c. ustanowiono kuratora w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości dłużnika prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sopocie Aleksandrę Treder w osobie radcy prawnego Tomasza Samotyj dla nieznanej z miejsca pobytu Zofii Grzesikiewicz, nr PESEL 79081908189, urodzonej 19 sierpnia 1979 roku, ostatnio zamieszkałej przy ulicy Parkowej 27/11 w Sopocie.

 Opublikowano przez o 09:18