Lip 172017
 

W Sądzie Rejonowym w Sopocie I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 171/17, Teresa Rospłoch, Anna Świniarska oraz Krzysztof Rospłoch-Bergier złożyli wykaz inwentarza po Januszu Rospłoch, PESEL 50121405392, zmarłym w dniu 19 listopada 2016 r., ostatnio stale zamieszkałym w Sopocie ul. Mazowiecka 30A/1.

Sąd poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Sąd poucza, iż spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku po zmarłym, jego zapisobiercy, wykonawca testamentu, a także wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o spis inwentarza.

 Opublikowano przez o 09:52