Sie 182017
 

Sąd Rejonowy w Sopocie Wydział I Cywilny ogłasza, że w sprawie I Ns 336/16 wszczął postępowanie z wniosku Jana Skowronia, zamieszkałego w Sopocie przy ul. 23 Marca 91/65, o uznanie za zmarłego Leonarda Leona Gołembowskiego, syna Franciszka Gołembowskiego i Magdaleny Gołembowskiej z domu Kasparek, urodzonego w dniu 10 listopada 1906 roku  w miejscowości Szmidthorst (Niemcy).

Do wybuchu II wojny światowej Leonard Leon Gołembowski mieszkał w miejscowości Lisiny pow. Tuchola. Podczas wojny walczył w szeregach Wojska Polskiego w kampanii wrześniowej. Około 1943 r. przebywał w obozie koncentracyjnym w Sztutthofie. Następnie był wcielony do armii niemieckiej. Pod koniec 1944 dostał się do niewoli angielskiej, skąd prawdopodobnie przeszedł do armii Andersa. Prawdopodobnie zmienił nazwisko na „Matecki”. Ostatnia wiadomość od Leonarda Leona Gołembowskiego pochodzi z lipca 1946 r. z Glasgow w Wielkiej Brytanii. Jego dalsze losy są nieznane.

Sąd wzywa Leonarda Leona Gołembowskiego, aby w terminie trzech miesięcy zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego.

Sąd wzywa również wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie trzech miesięcy przekazały je Sądowi Rejonowemu w Sopocie.

 

 Opublikowano przez o 13:34