Sty 312018
 

Na podstawie art. 802 kodeksu postępowania cywilnego ustanowiono kuratora w osobie aplikanta radcowskiego Agnieszki Andraszak, do zastępowania dłużnika Marka Józefa Drawz, syna Alojzego i Elżbiety z domu Drawz, ur. 21.02.1953 r. w Gdańsku, w sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Gminy Miasta Sopotu prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sopocie Aleksandrę Treder sygn. akt Km 199/17. Pisma, wymagające dokonania czynności procesowej lub egzekucyjnej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanego lub osoby uprawnionej do zastępowania.

 Opublikowano przez o 14:26