Lut 162018
 

Przed Sądem Rejonowym w Sopocie Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 241/17 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Marty Danuty Gostkowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Leonie Lisku, urodzonym w dniu 16 czerwca 1926 r. w Szamotułach, zmarłym w dniu 14 czerwca 2011 r. w Sopocie, ostatnio zamieszkałym w Sopocie przy ul. 3 Maja 53 m. 1A. Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 Opublikowano przez o 14:34