Mar 282018
 

Przed Sądem Rejonowym w Sopocie Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 345/17 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Anny Bożeny Nowak o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Rostkowskiej z domu Litomskiej córce Józefa Litomskiego oraz Urszuli z domu Suchodolskiej, urodzonej 21 sierpnia 1922 W Wilnie, zmarłej dnia 22 maja 2017 roku w Sopocie, ostatnio stale zamieszkałej na ul. Żeromskiego 11 m.2. Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 Opublikowano przez o 12:05