Sie 062018
 

Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 553/16 w dniu 15 lutego 2018 r. wydano postanowienie o nakazaniu sporządzenia spisu inwentarza po Krzysztofie Ziołek, zmarłym w dniu 29 sierpnia 2016 roku w Sopocie, posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Sopocie przy ul. Polnej 23/2, zlecając jego wykonanie Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Sopocie – Aleksandrze Treder.

 Opublikowano przez o 14:49