Lis 152018
 

Na podstawie art. 802 kodeksu postępowania cywilnego ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Marty Kucharczyk, do zastępowania dłużnika Jarosława Popek, syna Sylwestra i Zofii z domy Czapiewska, ur. 11.10.1983 r. w Gdyni, w sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Gminy Miasta Sopotu prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sopocie Aleksandrę Treder sygn. akt Km 86/16. Pisma, wymagające dokonania czynności procesowej lub egzekucyjnej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanego lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.

 Opublikowano przez o 08:42