Gru 202018
 

„Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 27 listopada 2018 r. sygn. akt I Ns 305/18 : dla spadkobierców Adolfa Adama Soprych, ur. 01.01.1937 r. w Strzegocicach s. Michała i Marii, ustanowił kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu – Wojciecha Kraszewskiego; zarządził publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Gminy Miasta Sopotu o ustanowieniu kuratora; uzależnił skuteczność doręczenia pism kuratorowi od upływu 14 dni od chwili wywieszenia obwieszczeń”

 Opublikowano przez o 14:13