Sty 022019
 


Pismo Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii z informacją o prowadzonych systematycznie szkoleniach dla mediatorów w sprawach karnych, cywilnych i rodzinnych.  Wiosenna edycja Studium Mediacji 2018 obejmuje swoim zakresem 80 godzin szkoleniowych- zajęcia teoretyczno warsztatowe, superwizje mediowanych przypadków. Program Studium Mediacji opracowany został przez zespół ekspertów w tej dziedzinie i ukierunkowany głównie na podnoszenie praktycznych umiejętności uczestników. Plan studiów obejmuje realizację przedmiotów ujętych w bloki tematyczne, których celem jest uzyskanie i pogłębienie wiedzy z zakresu teorii konfliktu, alternatywnego rozwiązywania sporów, komunikacji oraz negocjacji, podstaw polskiego systemu prawa, zagadnień bezpośrednio związanych z prowadzeniem mediacji w różnych dziedzinach życia. Program Studium Mediacji spełnia wymogi Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Celem Studium Mediacji jest kształcenie przyszłych mediatorów sądowych i innych mediatorów profesjonalnie zajmujących się pomocą w rozwiązywaniu konfliktów. Obszerny blok zajęć praktycznych ma przygotowywać do praktycznego wykonywania roli i zawodu mediatora.

 Opublikowano przez o 14:42