Lut 122019
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 27 listopada 2018 r. sygn. akt I Ns 302/18 : dla spadkobierców Marii Cichowskiej, ur. 27 lipca 1910 r. w Dzworzowie gm. Jodłowa Tar c. Wiktorii i Błażeja, ustanowił kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu – Wojciecha Kraszewskiego; zarządził publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Gminy Miasta Sopotu o ustanowieniu kuratora; uzależnił skuteczność doręczenia pism kuratorowi od upływu 14 dni od chwili wywieszenia obwieszczeń.

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 27 listopada 2018 r. sygn. akt I Ns 302/18 : dla spadkobierców Franciszka Cichowskiego, ur. 11 grudnia 1910 r. w Lubcza Ryglice Tarnów s. Wiktorii i Andrzeja, ustanowił kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu – Wojciecha Kraszewskiego; zarządził publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Gminy Miasta Sopotu o ustanowieniu kuratora; uzależnił skuteczność doręczenia pism kuratorowi od upływu 14 dni od chwili wywieszenia obwieszczeń.

 Opublikowano przez o 15:00