Lut 122019
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 27 listopada 2018 r. sygn. akt I Ns 308/18: dla spadkobierców Marii Filar, ur. 14.02.1922 r. w Krościenko Wyżne c. Józefa i Katarzyny ustanowił kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu – Wojciecha Kraszewskiego; zarządził publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Gminy Miasta Sopotu o ustanowieniu kuratora; uzależnił skuteczność doręczenia pism kuratorowi od upływu 14 dni od chwili wywieszenia obwieszczenia.

 Opublikowano przez o 14:58