Kwi 012019
 

Przed Sądem Rejonowym w Sopocie Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 76/12 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Beaty Biernat o stwierdzenie nabycia spadku po Danucie Marii Dąbrowskiej – Walio z domu Dąbrowskiej córce Antoniego Dąbrowskiego i Julii Elżanowskiej, urodzonej 28  września 1933 r. w Warszawie, zmarłej  18 stycznia 2012 r. w Sopocie, ostatnio zamieszkałej w Sopocie przy ul. Jana Kasprowicza 9/1. Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 Opublikowano przez o 11:50