Maj 082019
 

Przed Sądem Rejonowym w Sopocie Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 37/17 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Bohdana Aleksandra Garsteckiego o stwierdzenie nabycia spadku po Hannie Aleksandrze Karnickiej z domu Karnickiej, córce Jana Karnickiego i Heleny Karnickiej, urodzonej 22 września 1924 r. w Bydgoszczy, zmarłej 7 października 2016 r. w Sopocie, ostatnio zamieszkałej w Sopocie przy ul. Grunwaldzkiej 99/4. Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 Opublikowano przez o 08:13