Kwi 092020
 

          Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 79/20 w dniu 07 kwietnia 2020 r. wydano postanowienie o nakazaniu sporządzenia spisu inwentarza po Macieju Żołnieryku, s. Jerzego i Marii, zmarłym w dniu 13 grudnia 2015 r. w Sopocie, posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Sopocie, zlecając jego wykonanie Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Sopocie Aleksandrze Treder

 Opublikowano przez o 11:39