Sie 062020
 

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 178/20 w dniu 04 sierpnia 2020 r. wydano postanowienie o nakazaniu sporządzenia spisu inwentarza po Marku Jerzym Wysogrockim, s. Jerzego i Teresy, pesel 52062509236, zmarłym w dniu 10 września 2019 r. w Sopocie, posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Sopocie, zlecając jego wykonanie Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Sopocie A. Treder

 Opublikowano przez o 09:57