Kwi 192021
 

Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 223/20 w dniu 30 grudnia 2020 roku wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Grzegorzu Mieczkowskim (PESEL: 39060504791), zmarłym w dniu 18 września 2019 roku w Sopocie, ostatnio stale zamieszkałym w Sopocie , zlecając jego wykonanie Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Sopocie Aleksandrze Treder.

 Opublikowano przez o 11:07