Maj 212021
 

„Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 36/21 w dniu 20 maja 2021 roku wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Irenie Lasch, z domu Gawłowskiej, zmarłej w dniu 25 listopada 2003 roku w Gdańsku, ostatnio stale zamieszkałej w Sopocie, zlecając jego wykonanie Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Sopocie Agnieszce Ewie Golian.”

 Opublikowano przez o 13:38