Lip 152021
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2021 r. sygn. akt I Ns 17/21:

zezwolił Mateuszowi Pyrz na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1010 zł wskazanej w pkt. V wyroku Sądu Rejonowego w Sopocie Wydział II Karny z dnia 12 marca 2007 r. sygn. akt II K 15/07

– która to kwota ma być wydana uczestnikowi postępowania Jackowi Ławrynowiczowi.

Wzywa się uczestnika postępowania do odbioru świadczenia z depozytu.

 Opublikowano przez o 09:35