sad8

Lip 082019
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 17 czerwca 2019 r. sygn. akt I Ns 416/18 postanowił:
dla spadkobierców Tadeusza Kaznowskiego, s. Karola i Jadwigi ustanowił kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu – Izabelli Rymkiewicz; zarządził publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Gminy Miasta Sopotu o ustanowieniu kuratora; uzależnił skuteczność doręczenia pism kuratorowi od upływu 14 dni od chwili wywieszenia obwieszczeń,
oraz
zezwolić wnioskodawcom NDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie oraz NDI Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Urbanowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 208 zł (dwieście osiem złotych) tytułem wierzytelności przypadającej Tadeuszowi Kaznowskiemu w związku z koniecznością usunięcia drzew i krzewów znajdujących się na będącej własnością uczestnika działce o nr ewid. 2029 obręb Posada Jaćmierska gmina Zaraszyn,

  • która to kwota ma być wydana następcom prawnym Tadeusza Kaznowskiego albo innym uprawnionym osobom, po: złożeniu przez taką osobę wniosku o wydanie depozytu sądowego oraz przedłożeniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki o nr ewid. 2029 obręb Posada Jaćmierska gmina Zaraszyn uprawniający do pobierania pożytków z ww. działki.

Wzywa się następców prawnych uczestnika postępowania Tadeusza Kaznowskiego bądź też inne uprawnione osoby do odbioru świadczenia z depozytu.

 Opublikowano przez o 13:59
Cze 272019
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2019 r. sygn. akt I Ns 295/18:
Zezwolił wnioskodawcom NDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie oraz NDI Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Urbanowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 84 zł (osiemdziesiąt cztery złote) tytułem wierzytelności przypadającej uczestnikowi Katarzynie Luśnia w związku z koniecznością usunięcia drzew i krzewów znajdujących się na będącej własnością uczestnika działce o nr ewid. 2505 obręb Białobrzegi gmina Krosno,

która to kwota być wydana uczestnikowi Katarzynie Luśnia lub innym uprawnionym osobom, po złożeniu przez taką osobę wniosku o wydanie depozytu sądowego oraz przedłożeniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki o nr ewid. 2505 obręb Białobrzegi, gmina Krosno

Wzywa się Katarzynę Luśnia bądź też inne uprawnione osoby do odbioru świadczenia z depozytu.

 Opublikowano przez o 10:16
Cze 122019
 

Godziny otwarcia kancelarii:

wtorek – czwartek: 7:15 – 13:15

środa: 7:15 – 17:15

Komornik przyjmuje interesantów osobiście w środy w godzinach: 7:15 – 17:15

(W sprawach pilnych komornik przyjmuje interesantów poza ustalonymi godzinami przyjęć)

Siedziba Kancelarii mieści się przy ulicy 3 Maja 56 (I piętro), 81-850 Sopot

tel. 500-112-098

e-mail: sopot.golian@komornik.pl

www.komorniksopot.pl

Rachunek bankowy:

BNP Paribas SA nr 63 1600 1462 1822 4036 0000 0001

 Opublikowano przez o 08:12
Maj 132019
 
GODZINY
DYŻURU
IMIĘ I NAZWISKO MEDIATORA                                
Dane do kontaktu                             
PONIEDZIAŁKI NIEPARZYSTE (poniedziałek 1-3-5)
10:00 – 12:00 Teresa Jarkiewicz Kom.: 660 610 763;
Email: teresa.jarkiewicz@gmail.com
12:00 – 14:00 Elżbieta Gończ – Koordynator Kom.: 501 052 523;
Email: mediator-egoncz@planowanierozwoju.eu
14:00 – 16:00 Tomasz Jachnicki Kom.: 519 516 099;
Email: mediator-tjachnicki@o2.pl  
Marzena Naruszewicz Kom.: 530 988 992;
Email: marzenanar333@wp.pl
Dyżury zamiennie wg ustaleń mediatorów
PONIEDZIAŁKI PARZYSTE (poniedziałek 2 i 4)
10:00 – 12:00 Katarzyna Dobrowolska-Weprzędz (dyżury: 8.04; 27.05; 24.06.2019)
Kom.: 508 237 444; Email: katarzyna.dobrowolska@wp.pl
Marcin Korybalski (dyżury: 25.03; 13.05; 10.06. 2019)
Kom.: 511 695 533; Email: mkorybalski71@gmail.com
12:00 – 14:00 Radosław Lenarczyk Kom.:  tel. 791 993 883;
E-mail: radek.lenarczyk@gmail.com
14:00 – 16:00 Urszula Badełek-Szabelka Kom.: 884 219 240;
Email: kropka470@wp.pl
Monika Baranowska Kom.: 510-555-520;
E-mail: kontakt@mediator-baranowska.pl
Dyżury zamiennie wg ustaleń mediatorów

UWAGA !

1. Lista adresowa Mediatorów znajduje się w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Sopocie.

2. W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia Mediatorzy są do dyspozycji Sądu  i stron postępowań na spotkania informacyjne i/lub mediacyjne po uzyskaniu informacji (telefonicznie lub pisemnie) o skierowaniu Stron.

 Opublikowano przez o 09:35
Maj 102019
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 03 kwietnia 2019 r. sygn. akt I Ns 414/18:
Zezwolił wnioskodawcom NDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie oraz NDI Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Urbanowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 56 zł (pięćdziesiąt sześć złotych) tytułem wierzytelności przypadającej uczestnikom Jerzemu Zajdel i Alicji Zajdel w związku z koniecznością usunięcia drzew i krzewów znajdujących się na będącej własnością uczestników działce nr ewid. 1302 obręb Białobrzegi, gmina m. Krosno, która to kwota ma być wydana uczestnikom Jerzemu Zajdel, Alicji Zajdel lub innym uprawnionym osobom, po złożeniu przez taką osobę wniosku o wydanie depozytu sądowego oraz przedłożeniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki o nr ewid. 1302 obręb Białobrzegi, gmina m. Krosno.

Wzywa się Jerzego Zajdel, Alicję Zajdel bądź też inne uprawnione osoby do odbioru świadczenia z depozytu.

 Opublikowano przez o 08:26
Maj 082019
 

Przed Sądem Rejonowym w Sopocie Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 37/17 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Bohdana Aleksandra Garsteckiego o stwierdzenie nabycia spadku po Hannie Aleksandrze Karnickiej z domu Karnickiej, córce Jana Karnickiego i Heleny Karnickiej, urodzonej 22 września 1924 r. w Bydgoszczy, zmarłej 7 października 2016 r. w Sopocie, ostatnio zamieszkałej w Sopocie przy ul. Grunwaldzkiej 99/4. Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 Opublikowano przez o 08:13