Wrz 042019
 

Z  przyjemnością informujemy, że od dnia 2 września wznowione zostają w naszym Sądzie co poniedziałkowe dyżury mediatorów stałych Sądu Okręgowego w Gdańsku.  Lista dyżurujących Mediatorów, godzin ich przyjęć oraz danych kontaktowych do Mediatorów znajduje się poniżej.

Przypominamy , że   m e d i a c j a   jest procesem, w którym strony sporu sądowego lub przedsądowego szukają wspólnie z osobą neutralną i bezstronną, jaką jest mediator,  sposobu na  polubowne  rozwiązanie swego sporu. Mediacja jest dobrowolna. Strony mogą zakończyć proces mediacji, jeśli proces nie rokuje rozwiązaniem lub strona uzna, że tylko rozstrzygnięcie sądowe będzie dla niej satysfakcjonujące.

M e d i a c j a  pozwala zaoszczędzić czas, zmniejszyć koszty postępowania i ograniczyć złe emocje, które na ogół towarzyszą konfliktowi. Mediatorzy są specjalistami od procesu i konfliktu. Organizują proces mediacji, ustalają wspólnie ze stronami jego zasady i pilnują ich przestrzegania. Celem mediacji jest także utrzymanie lub wznowienie relacji pomiędzy stronami sporu. Ma to szczególne znaczenie w sporach rodzinnych czy sąsiedzkich.

Spotkania informacyjne z mediatorami naszego Sądu są bezpłatne. Zapraszamy mieszkańców Sopotu i klientów naszego Sądu Rejonowego w Sopocie do Sali Konferencyjnej Sądu na II p.  w każdy poniedziałek w godz. 10-16.

Zainteresowani spotkaniem z mediatorem mogą się z nim umówić na konkretny termin, korzystając z  podanych na liście danych  kontaktowych.  Gdyby nasunęły się jakieś dodatkowe pytania – prosimy o kontakt z Mediatorem Koordynatorem Elżbietą Gończ pod telefonem: 501-052-523.

W dniach 14-18 października, 2019 przypada TYDZIEŃ MEDIACJI w Polsce, a w czwartek 17 października Międzynarodowy Dzień Mediacji. Trwają przygotowania do opracowania programu tych obchodów w każdym sądzie rejonowym naszego Okręgu, a także w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Niedługo podamy w odrębnej informacji, jak te obchody zorganizowane będą w Sądzie Rejonowym w Sopocie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

LISTA KONTAKTOWA MEDIATORÓW STAŁYCH

DYŻURUJĄCYCH W SĄDZIE REJONOWYM w SOPOCIE

GODZINY DYŻURU IMIĘ I NAZWISKO MEDIATORA                                 
Dane do kontaktu                             
PONIEDZIAŁKI NIEPARZYSTE
(poniedziałek 1-3-5)
10:00 – 12:00 Teresa Jarkiewicz Kom.: 660 610 763;
Email: teresa.jarkiewicz@gmail.com
12:00 – 14:00 Elżbieta Gończ – Koordynator Kom.: 501 052 523;
Email: mediator-egoncz@planowanierozwoju.eu
14:00 – 16:00 Tomasz Jachnicki Kom.: 519 516 099;
Email: mediator-tjachnicki@o2.pl
Marzena Naruszewicz Kom.: 530 988 992;
Email: marzenanar333@wp.pl
Dyżury zamiennie wg ustaleń mediatorów
PONIEDZIAŁKI PARZYSTE
(poniedziałek 2 i 4)
10:00 – 12:00 Katarzyna Dobrowolska-Weprzędz Kom.: 508 237 444;
Email: katarzyna.dobrowolska@wp.pl
Marcin Korybalski Kom.: 511 695 533;
Email: mkorybalski71@gmail.com
Dyżury zamiennie wg ustaleń mediatorów
12:00 – 14:00 Radosław Lenarczyk Kom.: tel. 791 993 883;
E-mail: radek.lenarczyk@gmail.com
Dyżur zawieszony do 31.12.2019
14:00 – 16:00 Urszula Badełek-Szabelka Kom.: 884 219 240;
Email: kropka470@wp.pl
Monika Baranowska Kom.: 510-555-520;
E-mail: kontakt@mediator-baranowska.pl
Dyżury zamiennie wg ustaleń mediatorów

Uwaga! Mediator Radosław Lenarczyk zawiesił swoje dyżury do końca 2019 r. Zastępstwo w trakcie ustalania przez Koordynatora.

 Opublikowano przez o 08:41
Maj 132019
 
GODZINY
DYŻURU
IMIĘ I NAZWISKO MEDIATORA                                
Dane do kontaktu                             
PONIEDZIAŁKI NIEPARZYSTE (poniedziałek 1-3-5)
10:00 – 12:00 Teresa Jarkiewicz Kom.: 660 610 763;
Email: teresa.jarkiewicz@gmail.com
12:00 – 14:00 Elżbieta Gończ – Koordynator Kom.: 501 052 523;
Email: mediator-egoncz@planowanierozwoju.eu
14:00 – 16:00 Tomasz Jachnicki Kom.: 519 516 099;
Email: mediator-tjachnicki@o2.pl  
Marzena Naruszewicz Kom.: 530 988 992;
Email: marzenanar333@wp.pl
Dyżury zamiennie wg ustaleń mediatorów
PONIEDZIAŁKI PARZYSTE (poniedziałek 2 i 4)
10:00 – 12:00 Katarzyna Dobrowolska-Weprzędz (dyżury: 8.04; 27.05; 24.06.2019)
Kom.: 508 237 444; Email: katarzyna.dobrowolska@wp.pl
Marcin Korybalski (dyżury: 25.03; 13.05; 10.06. 2019)
Kom.: 511 695 533; Email: mkorybalski71@gmail.com
12:00 – 14:00 Radosław Lenarczyk Kom.:  tel. 791 993 883;
E-mail: radek.lenarczyk@gmail.com
14:00 – 16:00 Urszula Badełek-Szabelka Kom.: 884 219 240;
Email: kropka470@wp.pl
Monika Baranowska Kom.: 510-555-520;
E-mail: kontakt@mediator-baranowska.pl
Dyżury zamiennie wg ustaleń mediatorów

UWAGA !

1. Lista adresowa Mediatorów znajduje się w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Sopocie.

2. W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia Mediatorzy są do dyspozycji Sądu  i stron postępowań na spotkania informacyjne i/lub mediacyjne po uzyskaniu informacji (telefonicznie lub pisemnie) o skierowaniu Stron.

 Opublikowano przez o 09:35
Mar 212019
 
GODZINY DYŻURU IMIĘ I NAZWISKO MEDIATORA        
Dane do kontaktu                             
PONIEDZIAŁKI NIEPARZYSTE
(poniedziałek 1-3-5)
10:00 – 12:00 Teresa Jarkiewicz
Kom.: 660 610 763;
Email: teresa.jarkiewicz@gmail.com
12:00 – 14:00 Elżbieta Gończ – Koordynator
Kom.: 501 052 523;
Email: egoncz.koordynator@ug.edu.pl
14:00 – 16:00 Tomasz Jachnicki
Kom.: 600 443 388;
Email: mediator-tjachnicki@o2.pl  
Marzena Naruszewicz
Kom.: 530 988 992;
Email: marzenanar333@wp.pl
Dyżury zamiennie wg ustaleń mediatorów
PONIEDZIAŁKI PARZYSTE (poniedziałek 2-4)
10:00 – 12:00 Katarzyna Dobrowolska
(dyżury: 8.04; 27.05; 24.06. 2019 r.)
Kom.: 508 237 444;
Email: katarzyna.dobrowolska@wp.pl
Marcin Korybalski (dyżury: 25.03; 13.05; 10.06. 2019 r.)
Kom.: 511 695 533;
Email: mkorybalski71@gmail.com
12:00 – 14:00 Łukasz Kwiatkowski
Kom.: 505 001 383;
Email: lukasz.kwiatkowski@propactum.pl
Zastępstwo: Joanna Radko (wg ustaleń mediatorów)
14:00 – 16:00 Urszula Badełek-Szabelka
Kom.: 884 219 240;
Email: kropka470@wp.pl
 Opublikowano przez o 13:30
Sty 112019
 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż odwołany został dyżur mediatora w dniu 14.01.2019 rok w godzinach od 12:00 do 14:00.

 Opublikowano przez o 14:19
Sty 022019
 


Pismo Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii z informacją o prowadzonych systematycznie szkoleniach dla mediatorów w sprawach karnych, cywilnych i rodzinnych.  Wiosenna edycja Studium Mediacji 2018 obejmuje swoim zakresem 80 godzin szkoleniowych- zajęcia teoretyczno warsztatowe, superwizje mediowanych przypadków. Program Studium Mediacji opracowany został przez zespół ekspertów w tej dziedzinie i ukierunkowany głównie na podnoszenie praktycznych umiejętności uczestników. Plan studiów obejmuje realizację przedmiotów ujętych w bloki tematyczne, których celem jest uzyskanie i pogłębienie wiedzy z zakresu teorii konfliktu, alternatywnego rozwiązywania sporów, komunikacji oraz negocjacji, podstaw polskiego systemu prawa, zagadnień bezpośrednio związanych z prowadzeniem mediacji w różnych dziedzinach życia. Program Studium Mediacji spełnia wymogi Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Celem Studium Mediacji jest kształcenie przyszłych mediatorów sądowych i innych mediatorów profesjonalnie zajmujących się pomocą w rozwiązywaniu konfliktów. Obszerny blok zajęć praktycznych ma przygotowywać do praktycznego wykonywania roli i zawodu mediatora.

 Opublikowano przez o 14:42
Lis 062018
 

INFORMUJEMY Interesantów Sądu Rejonowego w Sopocie, że od 5 listopada 2018 roku uruchomiliśmy DYŻURY MEDIATORÓW STAŁYCH  SĄDU OKRĘGOWEGO w Gdańsku, by wyjść naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu społecznemu na alternatywne metody rozwiązywania sporów na gruncie prawa cywilnego i karnego.

Dyżury odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach 10:00-16:00

Miejsce Spotkań Informacyjnych to:

Sala Konferencyjna Sądu nr. 2.10 na II piętrze.

Lista mediatorów i kontakt do nich jest dostępny poniżej. Spotkania z dyżurującymi mediatorami są w trakcie tych dyżurów bezpłatne. Mediatorzy pozostają do dyspozycji zarówno osób toczących spory sądowe w naszym Sądzie, jak i tych, którzy jeszcze drogi sądowej nie rozpoczęli. ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z OBECNOŚCI MEDIATORÓW W NASZYM SĄDZIE !

DYŻURY INFORMACYJNE MEDIATORÓW W SĄDZIE REJONOWYM W SOPOCIE w poniedziałki od 26.11.2018 r. do 31.03.2019 r.

 

GODZINY DYŻURU

IMIĘ I NAZWISKO MEDIATORA

Dane do kontaktu                             

 

PONIEDZIAŁKI NIEPARZYSTE

 

10:00 – 12:00

Teresa Jarkiewicz

Kom.: 660 610 763;

Email: teresa.jarkiewicz@gmail.com

12:00 – 14:00

Elżbieta Gończ

Kom.: 501 052 523;

Email: egoncz@planowanierozwoju.eu

14:00 – 16:00

Marzena Naruszewicz

Kom.: 530 988 992;

Email: marzenanar333@wp.pl

 

PONIEDZIAŁKI PARZYSTE

 

10:00 – 12:00

Magda Bellwon

Kom.: 602 189 045

Email: mbellwon@conseo.pl

12:00 – 14:00

Łukasz Kwiatkowski

Kom.: 505 001 383;

Email: lukasz.kwiatkowski@propactum.pl

14:00 – 16:00

Urszula Badełek-Szabelka

Kom.: 884 219 240;

Email: kropka470@wp.pl

 Opublikowano przez o 07:48
Paź 102018
 

Szanowni Państwo,

w związku z organizacją Tygodnia Mediacji uprzejmie informujemy, iż w Sądzie Rejonowym w Sopocie w dniu 17 października 2018 roku w godzinach 11:30 – 13:00 w sali numer 2.10 (II piętro) będzie możliwość skorzystania z konsultacji z Mediatorem.

 Opublikowano przez o 14:18
Paź 122017
 

Sopot, dnia 12 października 2017 r.

Szanowni Państwo,

 w związku z organizacją Tygodnia Mediacji, które odbędą się w dniach 16-20 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Sopocie uprzejmie informuje, iż dyżury pełnić będą:

– w dniu 16.10.2017 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 mediator Urszula Badełek – Szabelka;

– w dniu 17.10.2017 r. w godzinach od 9:00 do 11:00 mediator Agnieszka Krzemianowska – Ozga;

– w dniu 18.10.2017 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 mediator Ewa Wiśniewska.

 Opublikowano przez o 13:22
Kwi 192017
 

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Wszelkie informacje dotyczące mediacji dostępne są na stronie Sądu Okręgowego
w Gdańsku: http://www.gdansk.so.gov.pl/mediacje    

Polskie Centrum Mediacji Oddział Trójmiasto – http://mediacje3miasto.pl/index.php/kontakt

 Opublikowano przez o 11:01