Lis 062017
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sprzątanie 2017 -2018 

Formularz ofertowy 

KALKULACJA 

Oświadczenia 

 Wykaz wykonanych usług 

Wzór umowy z załącznikami

zestawienie pomieszczeń 

Adm-22_4_17_12 odpowiedzi na pytania do SIWZ 

Ogłoszenie nr 611454

Informacja z otwarcia ofert 21.11.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.11.2017 r.

 Opublikowano przez o 09:26
Gru 022016
 

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 13.12.2016 r.

informacja z otwarcia ofert 12.12.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu – Usługa sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych budynku Sądu Rejonowego w Sopocie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zestawienie pomieszczeń

 Opublikowano przez o 15:02