Elektroniczna skrzynka podawcza (e-PUAP)

 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sądu Rejonowego w Sopocie
Stworzona została na udostępnionej przez MSWiA platformie ePUAP2
(elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej).
Z tego względu korzystanie z niej jest możliwe tylko dla posiadaczy konta użytkownika na platformie ePUAP. Założenie takiego konta jest bezpłatne.

Adres skrzynki na platformie ePUAP:
Link do pisma ogólnego kierowanego do Sądu za pośrednictwem platformy ePUAP:
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Sądu:
1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Sądu (7.30 – 15.30, w poniedziałki do 18.00) do Biura Podawczego Sądu, mieszczącego się w pok. 0.15 budynku przy ul. 1 Maja 10 w Sopocie, na następujących nośnikach danych:

a) dyskietka 1,44 MB (3,5″)
b) pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c) płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.

2. Akceptowalne formaty załączników to:

a) DOC, RTF
b) XLS
c) CSV
d) TXT
e) GIF, TIF, BMP, JPG
f) PDF
g) powyższe formaty mogą być skompresowane do postaci ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 Opublikowano przez o 13:02