Informacje

 
Sąd Rejonowy w Sopocie

81-828 Sopot, ul. 1 Maja 10

Centrala tel. 58 554 98 20, fax. 58 554 98 26

e-mail:  sad@sopot.sr.gov.pl

Godziny urzędowania Sądu:

w poniedziałki od godz. 7.30 do godz. 18.00

od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Biuro Obsługi Interesantów przyjmuje:

w poniedziałki od godz. 8.00 do 18.00

od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Biuro Podawcze czynne:

w poniedziałki od godz. 7.30 do 18.00

od wtorku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Sopocie: miasto Sopot

Elektroniczne postępowanie upominawcze ( e-Sąd )  Strona E-Sądu

W związku z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego z dnia 9 stycznia 2009 roku, z dniem  1 stycznia 2010 r. zostaje wprowadzone elektroniczne postępowanie upominawcze ( art. 505 28 – 50537 k.p.c)

Nowelizacja ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu, obniżenie kosztów postępowania, skrócenie czasu wydania nakazu, a przede wszystkim odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego– to tylko niektóre korzyści jakie niesie za sobą elektroniczne postępowanie upominawcze, czyli tzw. e-Sąd.

 Opublikowano przez o 14:47