Jak wnieść i sporządzić pozew w sprawie z zakresu prawa pracy?

 

Sporządzenie pozwu

Konieczne elementy pozwu:

  • dokładne oznaczenie osoby wnoszącej pismo /imię , nazwisko, adres
  • dokładne oznaczenie osoby lub osób pozwanych /w procesie/ ewentualnie uczestników /w postępowaniu nieprocesowym/ /imię, nazwisko, adres, zawód/

  • oznaczenie sądu
  • oznaczenie rodzaju pisma /wniosek, pozew/
  • określenie żądania /tzn. jakiego rozstrzygnięcia osoba wnosząca pismo domaga się od sądu.
  •  określenie wartości przedmiotu sporu
  • uzasadnienie żądania /wskazanie dlaczego sąd powinien uwzględnić żądanie zdaniem wnoszącego pismo- tj podstawy faktycznej żądania.
  • Wnioski dowodowe
  • Załączniki
  • podpisanie pisma

Obowiązek stosowania formularzy : istnieje wyłącznie w postępowaniu uproszczonym

Poza tym istnieje dowolność formy składanych pism procesowych.

 
 Opublikowano przez o 14:40