Jak złożyć pozew o separację ?

 

W celu rozpoczęcia sprawy o separację małżonek, który chce się rozwieść, powinien złożyć pozew. Z okręgu działania Sądu Okręgowego w Gdańsku pozew należy wnieść do II Wydziału Cywilnego Rodzinnego.

Pozew powinien zawierać następujące dane:

– imię, nazwisko, PESEL i dokładny adres powoda, (czyli osoby domagającej się orzeczenia separacji)

– imię, nazwisko i dokładny adres pozwanego, (czyli drugiego małżonka) oraz PESEL (jeśli jest znany)

W pozwie należy określić, czego powód żąda, tj:

– orzeczenia separacji, z czyjej winy, ewentualnie bez orzekania o winie

– orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi

– orzeczenia o alimentach dla wspólnych małoletnich dzieci

Pozew powinien zawierać uzasadnienie, w którym należy wskazać przyczyny wystąpienia o separację.

Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach i załączyć:

– skrócony odpis aktu małżeństwa

– odpisy skrócone aktów urodzenia wspólnych dzieci, o ile są małoletnie

Opłata stała od separację wynosi 600 zł. Uiszcza się ją poprzez naklejenie na pozew znaków opłaty sądowej (znaki można zakupić za pośrednictwem portalu e-Płatności ) lub wpłacając na konto Sądu Okręgowego w Gdańsku 62 1010 0055 1233 0030 1200 0002

Możliwe jest również złożenie wniosku o separację w przypadku, gdy małżonkowie nie mają małoletnich dzieci i chcą wspólnie złożyć sprawę o separację. W takim przypadku opłata od pozwu wynosi 100 zł.

Pozew należy złożyć w biurze podawczym Sądu Okręgowego – pokój nr 3, lub przesłać na wskazany we wzorze adres.

 
Pozew – separacja [ ] 33 Kb
 Opublikowano przez o 14:36