Kontrola 2017

Protokól kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archwiach