Lista sędziów i referendarzy sądowych

 

I Wydział Cywilny

 • SSR Piotr Pancer (delegowany do SO w Gdańsku na podstawie art. 77 § 1 pkt 1 Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych)
 • SSR Paweł Klecha 
 • SSR Anna Potyraj 
 • SSR Anna Olszewska – Kowalska 
 • SSR Marzena Barszczewska 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 • SSR Dawid Maciejewski 

II Wydział Karny 

 • SSR Grzegorz Danilewicz 
 • SSR Anna Lewandowska 
 • SSR Małgorzata Przybylska – Lewandowska 

I Wydział Cywilny/ IV Wydział Ksiąg Wieczystych

 • Starszy Referendarz Sądowy Agnieszka Dzwińczyk 
 • Starszy Referendarz Sądowy Edyta Fedorczyk 

Podziały czynności sędziów i referendarzy sądowych Sądu Rejonowego w Sopocie

 Opublikowano przez o 10:27