Lista sędziów i referendarzy sądowych

 

I Wydział Cywilny

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

  • SSR Dawid Maciejewski – podział czynności
  • SSO Dorota Chybicka (delegowana do SO w Gdańsku na podstawie art. 77 § 1 pkt 1 Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych)

II Wydział Karny 

I Wydział Cywilny/ IV Wydział Ksiąg Wieczystych

 Opublikowano przez o 10:27