Sprawozdania półroczne (2017)

 

MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika SR Sopot 2017

MS-S1r Sprawozdanie w sprawach cywilnych SR Sopot 2017

MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych SR Sopot 2017

MS-S6r Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej SR Sopot 2017

MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia SR Sopot 2017

MS-S10r Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej SR Sopot 2017

MS-S16-18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich SR Sopot 2017

MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych SR Sopot 2017

MS-S40r Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej SR Sopot 2017

 Opublikowano przez o 00:39