Sprawozdania statystyczne

 

Sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Sopocie sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej

MS-S1r Sprawozdanie w sprawach cywilnych SR Sopot I półrocze 2020

MS-S5r Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych SR Sopot I półrocze 2020

MS-S6r Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej SR Sopot I półrocze 2020

MS-S7r Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia SR Sopot I półrocze 2020

MS-S10r Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej SR Sopot I półrocze 2020

MS-S16_18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich SR Sopot I półrocze 2020

MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych SR Sopot I półrocze 2020

MS-S40r Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej SR Sopot I półrocze 2020

 

Sprawozdania roczne (2018)

Sprawozdania półroczne (2018) 

Sprawozdania roczne (2017) 

Sprawozdania półroczne (2017)

Sprawozdania roczne (2016)

Sprawozdania półroczne (2016)

Sprawozdania roczne (2015)

Sprawozdania półroczne (2015)

 Opublikowano przez o 12:41