Sprawozdania statystyczne

 

Sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Sopocie sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej

Sprawozdania roczne (2018)

Sprawozdania półroczne (2018) 

Sprawozdania roczne (2017) 

Sprawozdania półroczne (2017)

Sprawozdania roczne (2016)

Sprawozdania półroczne (2016)

Sprawozdania roczne (2015)

Sprawozdania półroczne (2015)

 Opublikowano przez o 12:41