Standardy obsługi interesanta

 

Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 projekt pn. Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym.

Ważnym aspektem realizacji projektu jest usprawnienie komunikacji z interesantem, szczególnie z interesantem z niepełnosprawnościami, poprzez udostępnienie w sądach oraz zamieszczenie na portalu internetowym Ministerstwa Sprawiedliwości, aktualizowanych cyklicznie katalogów usług wraz z kartami usług dla interesantów poszczególnych szczebli sądów.


Katalog usług wraz z kartami usług świadczonych przez sąd obejmuje usługi, możliwe do realizacji przez każdy sąd powszechny, niezależnie od jego szczebla (usługi podstawowe). 

Karty usług to wybrane rodzaje spraw, z którymi najczęściej zgłaszają się interesanci do sądów. Karty usług ujęte w katalogu usług, to j informacja dla interesantów o tym, w jaki sposób zrealizować daną usługę świadczoną przez sądy powszechne. 


Karta usługi to konkretna instrukcja działania dla interesanta, udzielana zgodnie z jednolitą we wszystkich sądach procedurą w celu zapobieżenia występującym dysproporcjom, zarówno w sposobie obsługi, jak i jakości przekazywanej interesantom informacji przez poszczególne sądy. Dostęp do informacji o realizowanych przez sąd usługach możliwy jest  zarówno w siedzibie Sądu  jak i za pośrednictwem portalu internetowego Ministerstwa Sprawiedliwości ( https://wsoi.ms.gov.pl  ). 

 Opublikowano przez o 10:09