Telefony

 

Sąd Rejonowy w Sopocie

Prezes tel. 58 554 98 20

I Wydział Cywilny tel.58 554 98 77

e-mail: cywilny@sopot.sr.gov.pl

II Wydział Karny tel. 58 554 98 42

e-mail: karny@sopot.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich tel. 58 554 98 22

e-mail: rodzinny@sopot.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych tel. 58 554 98 27

e-mail: wieczyste@sopot.sr.gov.pl

V Wydział Grodzki – Zniesiony z dniem 01 lipca 2009 r.

Obecnie sprawy cywilne rozpoznaje wydział cywilny, sprawy karne i wykroczeniowe rozpoznaje wydział karny

Oddział Administracyjny

tel. 58 554 98 20, fax. 58 554 98 26

e-mail: administracyjny@sopot.sr.gov.pl

Księgowość

tel. 58 554 98 29, fax. 58 554 98 59

e-mail: ksiegowosc@sopot.sr.gov.pl

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

tel. 58 554 98 44, 58 554 98 34 – kuratorzy dla dorosłych

tel. 58 554 98 25 – kuratorzy rodzinni

sekretariat zespołu 58 554 98 79

 Opublikowano przez o 14:50