Telefony

 

Sąd Rejonowy w Sopocie

Prezes

tel. (58) 554-98-20

e-mail: administracyjny@sopot.sr.gov.pl

I Wydział Cywilny

tel.(58) 554 98 77

kierownik wydziału (58) 554 98 77

e-mail: cywilny@sopot.sr.gov.pl

II Wydział Karny

tel.(58) 554 98 42

fax (58) 554 98 863

kierownik wydziału (58) 554 98 42

e-mail: karny@sopot.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

tel.(58) 554 98 22

kierownik wydziału (58) 554 98 22

e-mail: rodzinny@sopot.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

tel.(58)  554 98 27

kierownik wydziału (58) 554 98 27

e-mail: wieczyste@sopot.sr.gov.pl

V Wydział Grodzki – Zniesiony z dniem 01 lipca 2009 r.

Obecnie sprawy cywilne rozpoznaje I Wydział Cywilny, sprawy karne i wykroczeniowe rozpoznaje II Wydział Karny

Oddział Administracyjny

tel.(58) 554 98 20

fax (58) 554 98 26

e-mail: administracyjny@sopot.sr.gov.pl

Księgowość

tel.(58) 554 98 29

fax (58) 554 98 26

e-mail: ksiegowosc@sopot.sr.gov.pl

Zespół Kuratorów dla Dorosłych i Kuratorów Rodzinnych 

Kierownik: Justyna Pietkiewicz

tel. (58) 554 98 44

tel. (58) 554 98 34 – kuratorzy dla dorosłych

tel. (058) 554 98 25 – kuratorzy rodzinni

Sekretariat kuratorów (058) 554 98 79

 Opublikowano przez o 14:34