Wokanda

 

Dostęp do elektronicznej wersji wokandy:

http://www.sopot.sr.gov.pl/e-wokanda/

 

W Sądzie Rejonowym w Sopocie znajduje się 6 sal rozpraw, które znajdują się kolejno:
– sala 0.01 oraz 0.02 w lewym skrzydle budynku Sądu, na parterze
– sala 1.01 oraz 1.02 w lewym skrzydle budynku Sądu, na pierwszym piętrze
– sala 1.08 oraz 1.11 w centralnej części budynku Sądu, na pierwszym piętrze
– pokój posiedzeń wykonawczych (2.04), w lewym skrzydle budynku, na drugim piętrze (dojście klatką schodową, po pobraniu karty „gość” z portierni Sądu).

Sąd dysponuje pomieszczeniem, w którym są przeprowadzane przesłuchania w mniej stresującej dla dzieci atmosferze. Istnieje możliwość udostępnienia tego pomieszczenia innym podmiotom.

Pokój zapewnia poczucie prywatności i bezpieczeństwa przesłuchiwanym osobom oraz pełni ważną rolę w pozyskiwaniu wiarygodnego materiału dowodowego. Pozwala na minimalizowanie zagrożenia powtórnej wiktymizacji. Umożliwia prowadzenie przesłuchań dziecka przez sędziego, z udziałem psychologa. W przesłuchaniu uczestniczyć mogą też inne osoby (prokurator, adwokat oskarżonego, protokolant, itp.), przebywając w odrębnym pomieszczeniu, oddzielonym ścianą z lustrem weneckim. Możliwa jest bezpośrednia transmisja przebiegu przesłuchania do pomieszczenia „technicznego” i swobodna komunikacja między tym pomieszczeniem, a sędzią prowadzącym przesłuchanie za pomocą dyskretnej słuchawki.

Pokój przesłuchań utrzymany jest w stonowanej kolorystyce. Znajdują się w nim meble dla dzieci. Do wyposażenia należą również materiały i sprzęty pomocne w uzyskiwaniu informacji od dziecka (kredki, kartki, tablica sucho ścieralna/magnetyczna oraz zabawki). Obraz (z dwóch kamer) i dźwięk rejestrowane są na potrzeby jednostki korzystającej z pokoju na płycie DVD.

Przyjazny pokój przesłuchań dzieci zlokalizowany jest na drugim piętrze budynku sądu, do którego interesanci nie mają swobodnego dostępu. Przyjazny pokój przesłuchań i pomieszczenia z nim związane z uwagi na swoją lokalizację i wyposażenie zapewniają prywatność i spokój dzieciom oraz innym uczestnikom przesłuchania

 

 Opublikowano przez o 14:46