Wykaz rachunków Sądu Rejonowego w Sopocie

 

Numery rachunków dochodów dla poszczególnych wydziałów Sądu Rejonowego w Sopocie (Opłaty sądowe, od pozwów, Monitor Sądowy i Gospodarczy, wpisy, grzywny, koszty sądowe, opłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych) obowiązujące od dnia 01.04.2018 r. :

I Wydział Cywilny

NBP O/O Gdańsk 61 1010 0055 1233 0051 0000 0001

II Wydział Karny

NBP O/O Gdańsk 34 1010 0055 1233 0051 0000 0002

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

NBP O/O Gdańsk 07 1010 0055 1233 0051 0000 0003

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

NBP O/O Gdańsk 77 1010 0055 1233 0051 0000 0004

Numer rachunku dla opłat za pokoje gościnneobowiązujący od 01.04.2018 r.

NBP O/O Gdańsk 88 1010 0055 1233 0051 0000 0000

Konto zaliczek

(zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłych, kuratorów, tłumaczy, opłata uzdrowiskowa)

BGK 71 1130 1121 0006 5584 3520 0002 – obowiązujący od dnia 01.04.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.04.2018 r. ulegają zmianie numery rachunków sum depozytowych. Wpłat sum depozytowych należy dokonywać na poniżej wskazane konta:

1.  PLN – 60 1130 1017 0021 1000 9390 0004

2. USD – 33 1130 1017 0021 1000 9390 0005

3. EUR – 17 1130 1017 0021 1000 9390 0002

4. CHF – 44 1130 1017 0021 1000 9390 0001

5. GBP – 87 1130 1017 0021 1000 9390 0003

Przy dokonywaniu przelewów z zagranicy na wskazane konta znajdujące się w NBP należy w odpowiedniej pozycji podać SWIFT:

NBPLPLPW oraz IBAN-PL

Przy dokonywaniu przelewów z zagranicy na wskazane konta znajdujące się w BGK należy w odpowiedniej pozycji podać SWIFT:

GOSKLPLPW oraz IBAN-PL

Świadczenia pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:

76 1130 1121 0006 5584 3520 0009 Bank Gospodarstwa Krajowego – obowiązujący od dnia 01.04.2018 r.

 Opublikowano przez o 11:36